INDOOR EĞİTİMLER

  • Temel Kurumsal Eğitimler (Corporate Basic Trainings)
    • İnsan İlişkileri
    • Problem Çözme Prosedürü
    • Kalite Düzeltme Prosesi
  • Değerlendirme Merkezi (Assesment Center): Indoor & Outdoor
  • Kurumsal Simülasyonlar:Firma hedeflerine yönelik Özel Simülasyonların Geliştirilmesi
  • Liderlik Eğitimi & Geliştirilmesi

“Düşünmeden öğrenmek faydasız,

öğrenmeden düşünmek tehlikelidir.

                                                  Konfüçyüs